TVÁŘE
MĚST

disertační práce

KLEPEC

fotbalová značka

TAKING
INJUSTICE
PERSONALLY

kampaň

ELSA
GROUP

reklama

KNIHA
PŘÍSLOVÍ

ilustrace

ŠEDESÁTÝ
OSMÝ

interaktivní web

TYPOGRAFICKÉ
PLAKÁTY

experimentace

VÝROČNÍ
ZPRÁVA

tiskoviny

EMOCE
NA
ULICÍCH

koláž

HOUBAŘ

behavior project

SHARED
VALUES

vizuální identita

TEA
MOUNTAIN

cid

O
BODONI

animace

SPARTA
X
SLAVIA

infografika

FLORAME

obalový design

Š

osobní identita